Tính năng | 2019-06-20 07:21:15
Hướng dẫn quản lý bài đăng với Abitgroup

Quản lý bài đăng là nhiệm vụ quan trọng với các quản trị viên của Group. Một Group chất lượng chính là dựa vào những bài đăng chất lượng. Để sử dụng tính năng này, bạn vào Bài viết -> Quản lý nội dung bài đăng.

Hướng dẫn quản lý bài đăng với Abitgroup

Click vào Bật tính năng ở góc bên phải để bắt đầu cài đặt cấu hình.

 

Loại bài đăng

Chọn loại bài đăng mà bạn muốn cấu hình.

 • Tất cả: Cài đặt cho mọi bài đăng trong Group.
 • Chia sẻ video: Bài đăng chia sẻ video
 • Chia sẻ video livestream
 • Nội dung không tồn tại
 • Xem chung
 • Bán gì đó
 • Đăng ảnh
 • Đăng video
 • Tạo sự kiện
 • Tạo tài liệu
 • Đăng ảnh gif
 • Thêm file
 • Chia sẻ link nhóm khác
 • Chia sẻ link trang khác
 • Chia sẻ link cá nhân
 • Livestream

 

Nếu xuất hiện những từ

Nếu trong bài đăng xuất hiện những bài này thì sẽ bị xử lý. Những từ này có thể là những từ nhạy cảm, không phù hợp với Group của bạn, vi phạm tiêu chí của facebook.

Ví dụ: Sex, ma túy, giết người.

 

Không có những từ

Nếu trong bài đăng không có những từ này thì sẽ bị xử lý.

Ví dụ: bài đăng trong cộng đồng Abit mà không có từ Abit sẽ bị xóa.

 

Xử lý

Nếu bài đăng vi phạm các cấu hình trên, thi sẽ bị xử lý. Bạn tích chọn hình thức xử lý với từng loại bài.

 • Xóa bài viết
 • Xóa thành viên
 • Cấm đăng: có thời hạn
 • Cấm thành viên
 • Phê duyệt.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI NHÓM (FACEBOOK GROUP)

tin nổi bật
quảng cáo