Tính năng | 2019-06-08 02:36:36
Hướng dẫn cài đặt quản lý bình luận trong Abitgroup

Quản lý nội dung bình luận trong Group là một trong những công việc vô cùng quan trọng, tính năng này giúp admin có thể kiểm soát nội dung comment trên các bài viết của nhóm. Nếu Group có số lượng comment lớn, việc kiểm soát bằng tay sẽ mất nhiều thời gian, sử dụng tính năng này của Abitgroup, sẽ làm giảm đi đáng kể công việc của min/mod, quản lý group linh hoạt hơn và hoàn toàn tự động.

Hướng dẫn cài đặt quản lý bình luận trong Abitgroup

Để sử dụng tính năng này, bạn vào Bình luận -> Quản lý nội dung bình luận, click vào Bật tính năng ở góc bên trái. 

 

1. Loại bình luận

Abitgroup đã phân ra các nhóm bình luận thường gặp trên facebook, bạn có thể cấu hình tùy chọn cho từng loại bình luận.

 • Tất cả: Tất cả bình luận.
 • Gái ngành

Hướng dẫn cài đặt quản lý bình luận trong Abitgroup

 • Video: Bình luận có chứa link video
 • Ảnh thường: Bình luận có chứa hình ảnh.
 • Ảnh động (gif): Bình luận có chứa ảnh động / ảnh gif
 • Link nhóm khác
 • Link trang khác
 • Link Youtube
 • Link khác: Link từ các nguồn khác kể trên

 

2. Nếu xuất hiện những từ

Bạn cài đặt những từ bạn không cho phép xuất hiện trong loại bình luận đã chọn ở trên. Đây là những từ cấm, từ nhạy cảm do bạn cài đặt, Abitgroup sẽ xóa bình luận ngay lập tức, nếu trong bình luận xuất hiện những từ này.

Ví dụ: sex, ma túy, giết,...

 

3. Không có từ

Nếu trong bình luận có chứa những từ này, thì bình luận sẽ không bị xóa, kể cả nếu xuất hiện những từ có ở mục 2, trong trường hợp bạn kết hợp mục này với mục 2.

 

4. Chỉ có những từ

Cài đặt này dành cho những bình luận chỉ chứa một ký tự hoặc một từ duy nhất mà bạn không muốn nó xuất hiện trong comment.

Ví dụ: Chấm, hóng, ...

 

Xử lý

Sau khi cài đặt các điều kiện, bạn sẽ tùy chọn các hình thức xử lý, tích chọn vào ô xử lý bạn muốn:

 • Xóa bài viết
 • Xóa thành viên
 • Cấm đăng: cấm thành viên đăng bài trong bao lâu (tùy chọn giờ)
 • Cấm thành viên
 • Phê duyệt

Xóa

Xóa đi cấu hình đã cài đặt.

Hướng dẫn cài đặt quản lý bình luận trong Abitgroup

 

Bạn có thể thêm nhiều mẫu cài đặt khác nhau tùy chọn cho các điều kiện khác nhau để quản lý Group một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI NHÓM (FACEBOOK GROUP)

tin nổi bật
quảng cáo