Tính năng | 2019-06-04 07:53:13
Hướng dẫn xóa bài tương tác thấp với Abitgroup

.Với tính năng xóa bài viết tương tác thấp, bạn có thể quản lý các bài viết của mình chất lượng hơn bằng việc, tự động xóa đi các bài viết sau một khoảng thời gian nhất định, nếu không đạt được các tiêu chí do bạn đề ra.

Hướng dẫn xóa bài tương tác thấp với Abitgroup

Bạn tiến hành cài đặt các cấu hình xóa trong mục Bài viết -> Xóa bài viết ít tương tác. Điền các thông tin theo các mục có sẵn, đây là các điều kiện để thực hiện việc xóa bài:

  • Sau thời gian...ngày: Thời gian sẽ xóa bài viết tính từ khi bài viết được duyệt.
  • Ít hơn...cảm xúc: Nếu bài viết có ít hơn số lượng cảm xúc này (bao gồm nút like, nút cảm xúc) sẽ bị xóa.
  • Ít hơn...bình luận: Nếu bài viết có ít hơn số lượng bình luận này sẽ bị xóa.
  • Ít hơn...chia sẻ: Nếu bài viết có ít hơn số lượng chia sẻ này sẽ bị xóa.

Bạn có thể điền hết các mục này, hoặc không bắt buộc. Tối thiểu là một điều kiện để Abitgroup có thể nhận biết được và tiến hành thực hiện công việc.

Hướng dẫn xóa bài tương tác thấp với Abitgroup

Bạn kết hợp nhiều điều kiện với các chỉ tiêu khác nhau để quản lý Group một cách chặt chẽ, có thể thêm nhiều mục tiêu bằng cách click vào nút Thêm mục tiêu.

Sau khi hoàn thành việc cấu hình, bạn click vào Lưu mục tiêu.

Hướng dẫn xóa bài tương tác thấp với Abitgroup

Xem thêm: Đăng ký dùng thử ngay phần mềm quản lý Group với Abitgroup.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI NHÓM (FACEBOOK GROUP)

tin nổi bật
quảng cáo